Environmental Treatment
Water Treatment system
น้ำมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ แม้ว่าโลกจะประกอบได้ด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่แต่มีเพียง 2.5% ที่เป็นน้ำจืด แต่น้ำจืดเพียงน้อยนิดนั้นยังไม่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภคได้ เนื่องจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีการเจือปนของสารละลายและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอาศัยอยู่ ในบางพื้นที่น้ำดิบเกิดการปนเปื้อนของ ยาปราศตรูพืช จึงต้องมีการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียก่อนจึงสามารถนำไปใช้ อุปโภคและบริโภค เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดปลอดภัยและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์นั้นๆ

โดยปัจจุบันจะแบ่งผู้ใช้น้ำได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี้
  น้ำในแหล่งชุมชน - มาจากกิจกรรมสำหรับการดำรงชีวิตของคนเรา เช่น อาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด โรงพยาบาล เป็นต้น
•     น้ำในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำใช้ในกระบวนผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งสกปรกในน้ำเสียจะเป็นพวกสารเคมีที่เป็นพิษและพวกโลหะหนักต่าง ๆ รวมทั้งสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีความเข้มข้นสูง
จากสภาพภูมิอากาศโลกในปัจจุบันที่มีความแปรปวนทำให้ปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณไม่แน่นอนในแต่ละฤดูกาล ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำเป็นจำนวนมาก น้ำดิบไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้เป็นผลให้เกิดการนำน้ำทิ้งกลับมาปรับปรุงคุณภาพและนำมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการลดการสูญเสียน้ำ จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำเลือกใช้ระบบบำบัดน้ำที่เหมาะสมแก่น้ำดิบนั้นๆ เพื่อให้ได้น้ำที่ผ่านตามคุณภาพที่ต้องการก่อนนำไปใช้

การเลือกวิธีการบำบัดน้ำและเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำ จะต้องคำนึงถึงลักษณะคุณภาพน้ำก่อนและหลังที่จะต้องการนำมาบำบัด กระบวนการที่ต้องใช้ในการบำบัด พื้นที่ของระบบบำบัด ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดให้เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานที่นั้นๆ ในน้ำแต่ละประเภท ระบบบำบัดน้ำจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำขาออกว่าต้องการบำบัดไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไร

แบ่งตามการใช้งานของระบบบำบัดน้ำ
image
บำบัดน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อนำใช้ในสาธารณูปโภคและบริโภค ร่วมไปถึงน้ำใช้ในกระบวนการผลิต เช่น น้ำสระว่ายน้ำ, น้ำพุ, น้ำประปา, น้ำดื่ม, น้ำอ่อน (soft water), น้ำหล่อเย็นคอนเดนเซอร์, น้ำอาร์โอ
image
บำบัดน้ำหลังใช้งานเพื่อลดมลพิษทางน้ำและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสิ่งสกปรกในน้ำเสียจะเป็นพวกสารเคมีที่เป็นพิษและพวกโลหะหนักต่าง ๆ รวมทั้งสารอินทรีย์ต่าง ๆ ที่มีความเข้มข้นสูง เช่น น้ำทิ้งปนเปื้อนน้ำมัน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำผสมน้ำมัน (emulsion)
image
บำบัดน้ำเพื่อรีไซเคิลน้ำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการสูญเสียน้ำ เช่น น้ำรดน้ำต้นไม้, น้ำใช้ในห้องน้ำ, น้ำล้างในกระบวนการผลิต
Smart Water System
image
Shrimp Farm Application
image
Data Online Monitor
Solution
image
MBDAF
image
Kitchen Waste Water
image
EHR
image
Smart Softener and Smart RO
image
Ozone
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้